Privacy verklaring

jaapYoga verwerkt persoonsgegevens. Ik wil je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geef ik je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door jaapYoga en Up&Running.
 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 
 

Van wie verwerkt jaapYoga persoonsgegevens? 

jaapYoga verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie ik direct of indirect een relatie heb, wil krijgen of heb gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn.
  • Mensen die naar mijn yogalessen, clinics of workshops komen of zijn geweest.
  • Collega yoga docenten en studio’s.
     
Welke persoonsgegevens verwerkt jaapYoga?
  • Naam, voornaam en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Email adres
     
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Jaap Spaans verwerkt alle gegevens, je kunt mij altijd benaderen voor wijzigingen of als je uitgeschreven wilt worden.
 

Waarvoor verwerkt jaapYoga persoonsgegevens? 

Als je deel wilt nemen aan mijn yogalessen, clinics of workshops of een andere relatie met mij aan wilt gaan, heb ik persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kun ik je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer. 
 

Als je eenmaal relatie van jaapYoga bent wil ik je goed van dienst zijn. Ik gebruik je naam en contactgegevens bijvoorbeeld om te communiceren en je te informeren over abonnement gerelateerde zaken. Maar ook als je een vraag stelt verwerk ik je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een clinic of workshop. Wil je niet benaderd worden voor andere activiteiten dan je wekelijkse yogales, dan kun je dit aangeven door mij hierover een email te sturen. 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor ik gegevens verwerk. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom lesgeld en statistische analyses (presentielijsten). 
 

Verwerkt jaapYoga ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

jaapYoga verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens aangezien hier duidelijke richtlijnen over zijn in de wet. 
 

Hoe gaat jaapYoga met mijn persoonsgegevens om? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik (maximaal 18 maanden na de laatst deelgenomen yogales, clinic of workshop). 

Foto’s en video’s worden alleen met toestemming van de deelnemers gebruikt. Dit gebruik is op de jaapYoga website en andere promotie doeleinden (bv Facebook, Twitter, en afdruk op flyers of folders). 
 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op mijn computer en back up schijf. Niets wordt online gedeeld of in de Cloud opgeslagen. 

Daarnaast bewaar ik de hard copy van je inschrijfformulier in een archiefmap.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je kan te allen tijde je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Laat mij schriftelijk (email) weten als je dit wilt.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat mij dit dan weten.

Jaap Spaans
Esdoornlaan 76
1829HH Oudorp
info@jaapyoga.nl
www.jaapyoga.nl
06-33371566 

Versie 02: 24 mei 2018, Oudorp